یک دانشگاه و یک بیمارستان در جیب شما!

اپلیکیشن تهران لیتمن

ویژگی‌های اپلیکیشن اختصاصی مشتریان تهران لیتمن:

  • صداهای فیزیولوژیک و پاتولوژیک قلبی و ریوی با توضیحات کامل هر صدا
  • آموزش کامل تفسیر EKG
  • کیس‌های آموزشی رشته‌های مختلف
  • آموزش تفسیر رادیولوژی
  • آموزش مهارت‌های بالینی